System ekonomiczny oraz rodzaje

System ekonomiczny oraz rodzaje
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)

System ekonomiczny oraz rodzaje
Makroekonomia jest sekcją ekonomii zajmującej się badaniem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całokształtów. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie przedsięwzięcia pojedynczych podmiotów gospodarczych lub ewentualnie przebiegach zachodzących w naświetlonych segmentach ekonomii, makroekonomia analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi będącymi miarami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Można je określić mianem makrowielkości ekonomicznych. Wśród podstawowych makrowielkości gospodarczych trzeba wymienić między innymi produkcje, stanowisko, inwestycje, spożycia, popyt, całkowity poziom cen, wywóz towarów czy import – oto ekonomia. Wolno wiec ogłosić, że makroekonomia analizuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje określić elementy decydujące o poziomach oraz zmianach makrowielkości oraz wytłumaczyć mechanizmy traktujące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje określić elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu właściwych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności i uchylania się, kiedy nie są przestrzegane należyte zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby formułujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

about author

admin

related articles

Kategorie